Header Ads

ไม้เทียม
 • ตัวอย่างงาน 3

  ไม้เทียม ความสวยที่ช่วยโลก
  ในปัจจุบันนั้น ไม้เทียมถือเป็นวัสดุตกแต่งบ้านที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ด้วยคุณสมบัติที่ดีงามหลากหลาย ทั้งความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศและทนทานต่ออุณหภูมิที่แปรผันซึ่งเกือบจะเทียบเท่าได้กับไม้จริง แต่ราคานั้นย่อมเยากว่ามาก ทั้งทนทานต่อการกัดแทะและรบกวนจากแมลง มอด ปลวก ทั้งคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น สามารถออกแบบรูปทรง ขนาดและสีสันลวดลายได้อย่างหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและรสนิยมอันหลายหลากของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหนืออื่นใดครับ นั่นคือมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
  นั่นเพราะว่าไม้เทียมโดยทั่วไปนั้น จะผลิตสร้างจากวัสดุสังเคราะห์จำพวกปูนซีเมนต์ ผงไม้และซิลิก้า (ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่สกัดมาจากเม็ดทรายและกรดกำมะถัน มีคุณสมบัติแข็งแกร่งและทนทานมาก) โดยนำส่วนผสมทั้งหมดนั้นมาผ่านกระบวนการบีบอัด แล้วนำไปขึ้นรูปจนได้ขนาดและสัดส่วนตามที่ผู้ใช้หรือตลาดต้องการครับและปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมและรูปแบบชนิดใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกมากทีเดียว ทั้งเพื่อลดต้นทุนให้ย่อมเยาลงอีกและเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างหลากหลายให้ได้มากขึ้น อาทิ ไม้ประเภท Wood Plastic Composite ที่เป็นการนำผงไม้มาผสมกับเม็ดพลาสติกแล้วอัดขึ้นรูป เป็นต้น
  ด้วยเหตุผลที่ใช้วัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบหลักนี้เอง ทำให้ไม้เทียมมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติและมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เพราะไม่จำเป็นต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาผลิตเป็นไม้แปรรูปสำหรับการตกแต่งบ้านหรืออาคาร แต่สามารถทดแทนได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผสมส่วนประกอบทางเคมีหรือทางกล แล้วอัดขึ้นรูปเป็นไม้สังเคราะห์ที่มีความทนทาน อีกทั้งยังมีลวดลายสวยงามไม่ต่างไปจากไม้จริงเลยทีเดียว
  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากตกแต่งบ้านหรือต่อเติมบ้านด้วยไม้ แต่ราคาค่างวดของไม้จริงนั้นสูงเกินจะรับไหว ไม้เทียมน่าจะเป็นวัสดุทดแทนที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งทนทาน ในราคาย่อมเยาและที่สำคัญ ยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย


  ไม่มีความคิดเห็น

  Post Top Ad

  ไม้เทียม