Header Ads

ไม้เทียม
 • ไม้เทียม ปูพื้นแบบกลวง สีเทาผิวลายร่อง+ลายเสี้ยน กว้าง 10cm,13.5cm,14.6cm x หนา 2.5cm x ยาว 220cm,240cm,300cm

  ไม้เทียม ปูพื้นแบบกลวง สีเทาผิวลายร่อง+ลายเสี้ยน 
    ขนาด ความกว้าง 10 cm x หนา 2.5 cm x ยาว 220 cm,240 cm.300 cm
  ขนาด ความกว้าง 13.5 cm x หนา 2.5 cm x ยาว 220 cm,240 cm.300 cm
  ขนาด ความกว้าง 14.6 cm x หนา 2.5 cm x ยาว 220 cm,240 cm.300 cm
  ไม้เทียมมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเรื่องกันน้ำได้ดี ทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะร้อนเพียงใด   ขั้นตอนผลิตของไม้เทียมมีส่วนผสมของพลาสติกPVC และไม้รวมตัวกัน เพราะในปัจจุบันความต้องการวัสดุทดแทนการใช้ไม้จริงที่เกิดตามธรรมชาติ  มีประเภทเช่น พื้นไม้เทียม และไม้เทียมปูพื้นนั้น ไม้เทียม การนำมาใช้งานเสมือนไม้จริงทุกประการ ซึ่งได้มีการออกแบบ หรือลอกเลียนแบบไม้จริงทุกๆส่วน จึงมีความนิยมนำมาสร้างบ้าน และ ตกแต่งเพื่อความสวยงามในหลายลักษณะ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานไม้เทียม ข้อสำคัญที่คนชอบใช้ไม้เทียมก็คือ ทุกสภาวะแวดล้อมหรือสภาพอากาศ ไม้เทียมยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีการวิจัยพัฒนาเพื่อหาวัตถุดิบที่หลากหลายเพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นพื้นไม้เทียมนั้น ทำให้ผู้ที่ใช้งานไม้เทียมเกิดความเชื่อมั่นของวัสดุนี้มีการหาวิธีดัดแปลงให้มีความลงตัวมากที่สุด ไม้เทียมมีความคุ้มค่าคุ้มต่อราคาเมื่อเราได้เปรียบเทียบกับวัสดุในแนวเดียวกัน   ความแตกต่างของไม้ไม้เทียมซึ่งมีจุดดีหลายอย่างที่มากกว่าไม้จริง เช่น เรื่องทนน้ำ ทนต่อแสงแดดและ ทนชื้นไม่บวมน้ำ และความหนาแน่นมากกว่า  ไม้จริงเสีย  สบายใจได้เลยปัญหาเก่าๆที่เกี่ยวกับ ปลวก แมลง มอด รา เช่นเดียวกับไม้จริง และไม้เทียมนั้นมีส่วนผสมของพลาสติกที่เป็นวัสดุไม่ลามไฟ ไม่กรอบแตกหักได้ง่าย และยังมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่าไม้จริง และการทำความสะอาด ดูเเลรักษาง่าย เเทบจะไม่ต้องสนใจเลยและยังสามารถทำสีต่างๆตามต้องการได้อีก ไม่ว่าจะเป็นสีในตัวเนื้อไม้เทียม หรือสีทาทับ มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวมันเอง เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีการยืดหดขยายตัวของไม้เทียมwpcจึงเกิดขึ้นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ราคาไม้เทียมในปัจจุบันจึงมีราคาถูกกว่าเมื่อสมัยก่อนมาก ในปัจจุบันยังมีการออกแบบไม้เทียมให้ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลืองเงินทาสีซึ่งเดี๋ยวนี้สีมีราคาแพง การปูไม้เทียมทำได้รวดเร็วกว่าไม้จริง และปัญหาน้อยกว่า
  วิธีการเตรียมพื้นผิวก่อนการติดตั้งไม้เทียม
  ไม้เทียม คือ วัสดุทดแทนไม้ที่ทำขึ้นจากเส้นใยเซลลูโลสผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ จนได้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีความสวยงามเทียบเท่ากับไม้จริง
  ไม้เทียมในปัจจุบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำไม้พื้น การทำไม้ผนังหรือแม้กระทั่งทำเป็นฝ้าเพดาน ซึ่งไม้เทียมถือเป็นวัสดุที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะนำไปใช้ในงานอะไรก็ตาม แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องกระทำก่อนจะมีการติดตั้งไม้เทียม ก็คือ การเตรียมพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไม้มาติดตั้งได้ หากผู้ติดตั้งไม้เทียมทำการเตรียมพื้นที่อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย ก็ย่อมส่งผลให้ไม้เทียมที่ติดตั้งไปนั้นไม่มีความคงทน เกิดการชำรุดเสียหายได้ง่าย หรือร้ายกว่านั้น ไม้เทียมที่ติดตั้งอาจเกิดการพัง ยุบ ในขณะที่ทำการติดตั้งเป็นอันตรายทั้งต่อตัวผู้ติดตั้งและผู้ใช้สอยพื้นที่ได้
  สำหรับวิธีการเตรียมพื้นที่บริเวณที่จะติดตั้งไม้เทียมนั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ทำการปรับพื้นที่บริเวณที่ต้องการจะติดตั้งไม้เทียมให้เรียบเสมอกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งไม้พื้นเทียมหรือไม้ผนังเทียม อย่าให้พื้นผิวเป็นหลุม เป็นบ่อหรือเป็นเนินขึ้นมา เนื่องจากจะทำให้การยึดเกาะของสกรูยึดไม้เทียมทำได้ไม่ดีนักและส่งผลให้เกิดการยุบ ชำรุด หลุด ร่วง ตามมาในภายหลัง
  2. ในกรณีที่การติดตั้งไม้เทียมทำขึ้นบนพื้นปูนที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ ๆ ต้องทิ้งระยะเวลาให้พื้นปูนเกิดการยึดเกาะตัวจนสนิทเสียก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มดำเนินการติดตั้งไม้เทียมและโครง การรีบติดตั้งไม้เทียมลงบนพื้นปูนที่ยังไม่ยึดเกาะกันดีพอ อาจส่งผลให้ปูนเกิดการแตก ร้าว จนทำให้สกรูยึดไม้เทียมไม่สามารถยึดไม้เข้ากับพื้นผิวได้อย่างเต็มที่ กลายเป็นต้นเหตุของการชำรุดหลุดร่วงหรือส่งผลให้ไม้เทียมที่ติดตั้งพังได้
  3. ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการติดตั้ง อย่าให้มีเศษขยะ เศษวัสดุ ฝุ่นหรือรังของแมลงอยู่ที่พื้นผิว และหากมีช่องทางที่จะชักนำให้สัตว์อันไม่พึงประสงค์ เช่น หนู แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวไม้เทียมได้ ให้ทำการอุด ปิดให้เรียบร้อยเสียก่อนเพื่อที่สัตว์เหล่านั้นจะได้ไม่มาสร้างปัญหาให้กับไม้เทียมของเราในภายหลัง 

  ความสบายใจในการเลือกใช้งานไม้เทียมกับทุกสภาพอากาศในประเทศไทย
  ไม้เทียม เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทดแทนไม้จริงเพื่อลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มจะลดน้อยลงในทุกปี สามารถนำไปใช้งานแทนไม้จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบการตัดไม้ทำลายป่าจึงลดน้อยลงเมื่อคนส่วนใหญ่หันมาให้ความนิยมไม้ประเภทนี้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิดก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารหรือบ้านที่ก่อสร้างหรือตกแต่งด้วยไม้ประเภทนี้ รวมถึงส่วนผสมที่มีคุณภาพจึงทำให้ตัวไม้สามารถทนทานต่อสภาพอากาศทุกฤดูกาลได้เป็นอย่างดีและยาวนาน
  ด้วยสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนทำให้แต่ละฤดูกาลจึงไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นัก ในบางครั้งฤดูร้อนก็ร้อนแบบยาวนานทำให้เกิดความแห้งแล้ง ในฤดูฝนก็มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมหากไม้เทียมไม่มีส่วนผสมที่มีคุณภาพการรับความร้อนแบบยาวนานหรือถูกความชื้นจากสายฝนนาน ๆ ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวไม้ได้แบบง่ายดาย อายุการใช้งานก็จะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินเพิ่มในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลา
  แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการที่เลือกไม้เทียมมาใช้ในงานตกแต่งและงานก่อสร้างภายนอกนั้น จะให้ความสบายใจในความทนทานต่อสภาพอากาศได้พอสมควร อีกทั้งความเสียหายนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก สีสันไม่มีการซีดไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะต้องอยู่กลางแจ้งหรือโดนฝนเป็นเวลายาวนานก็ตาม บางชนิดมีการรับประกันการใช้งานอย่างยาวนานที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสบายใจให้มากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับผู้ใช้งาน
  จึงทำให้ปัจจุบันไม้เทียมได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ใช้งานอย่างมาก ทำให้ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศต่างนำมาจำหน่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้งาน รวมถึงยังสามารถทำการสั่งซื้อผ่านเว็บในระบบออนไลน์เพิ่มความง่ายในการเลือกซื้อและสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว แต่ทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อควรทำการพิจารณาความเหมาะสมให้ดีที่สุดว่าเหมาะสมกับงานที่ต้องการนำมาใช้งานหรือไม่เสมอ

  วิธีการเตรียมพื้นผิวก่อนการติดตั้งไม้เทียม
  ไม้เทียม คือ วัสดุทดแทนไม้ที่ทำขึ้นจากเส้นใยเซลลูโลสผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ จนได้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีความสวยงามเทียบเท่ากับไม้จริง
  ไม้เทียมในปัจจุบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำไม้พื้น การทำไม้ผนังหรือแม้กระทั่งทำเป็นฝ้าเพดาน ซึ่งไม้เทียมถือเป็นวัสดุที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะนำไปใช้ในงานอะไรก็ตาม แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องกระทำก่อนจะมีการติดตั้งไม้เทียม ก็คือ การเตรียมพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไม้มาติดตั้งได้ หากผู้ติดตั้งไม้เทียมทำการเตรียมพื้นที่อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย ก็ย่อมส่งผลให้ไม้เทียมที่ติดตั้งไปนั้นไม่มีความคงทน เกิดการชำรุดเสียหายได้ง่าย หรือร้ายกว่านั้น ไม้เทียมที่ติดตั้งอาจเกิดการพัง ยุบ ในขณะที่ทำการติดตั้งเป็นอันตรายทั้งต่อตัวผู้ติดตั้งและผู้ใช้สอยพื้นที่ได้
  สำหรับวิธีการเตรียมพื้นที่บริเวณที่จะติดตั้งไม้เทียมนั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ทำการปรับพื้นที่บริเวณที่ต้องการจะติดตั้งไม้เทียมให้เรียบเสมอกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งไม้พื้นเทียมหรือไม้ผนังเทียม อย่าให้พื้นผิวเป็นหลุม เป็นบ่อหรือเป็นเนินขึ้นมา เนื่องจากจะทำให้การยึดเกาะของสกรูยึดไม้เทียมทำได้ไม่ดีนักและส่งผลให้เกิดการยุบ ชำรุด หลุด ร่วง ตามมาในภายหลัง
  2. ในกรณีที่การติดตั้งไม้เทียมทำขึ้นบนพื้นปูนที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ ๆ ต้องทิ้งระยะเวลาให้พื้นปูนเกิดการยึดเกาะตัวจนสนิทเสียก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มดำเนินการติดตั้งไม้เทียมและโครง การรีบติดตั้งไม้เทียมลงบนพื้นปูนที่ยังไม่ยึดเกาะกันดีพอ อาจส่งผลให้ปูนเกิดการแตก ร้าว จนทำให้สกรูยึดไม้เทียมไม่สามารถยึดไม้เข้ากับพื้นผิวได้อย่างเต็มที่ กลายเป็นต้นเหตุของการชำรุดหลุดร่วงหรือส่งผลให้ไม้เทียมที่ติดตั้งพังได้
  3. ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการติดตั้ง อย่าให้มีเศษขยะ เศษวัสดุ ฝุ่นหรือรังของแมลงอยู่ที่พื้นผิว และหากมีช่องทางที่จะชักนำให้สัตว์อันไม่พึงประสงค์ เช่น หนู แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวไม้เทียมwpcได้ ให้ทำการอุด ปิดให้เรียบร้อยเสียก่อนเพื่อที่สัตว์เหล่านั้นจะได้ไม่มาสร้างปัญหาให้กับไม้เทียมของเราในภายหลัง 

  การเตรียมพื้นผิวก่อนติดตั้งไม้เทียม
  เมื่อถึงคราวที่จะต้องปูพื้น นอกเหนือจากสิ่งสำคัญอย่างแรกที่จะต้องเลือกวัสดุที่จะใช้ปูให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับประเภทของการใช้งานและงบประมาณที่มีอยู่แล้ว ขั้นตอนในการติดตั้งวัสดุก็เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องทราบในการเลือกใช้วัสดุแต่ละประเภทด้วย
  ไม้เทียมเป็นวัสดุที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติผสมกับซิลิโคนหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วทำพื้นผิวปิดให้มีสีสันและลวดลายเหมือนกับไม้จริงจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ทดแทน ซึ่งการใช้ไม้เทียมปูพื้นนั้นก็มีขั้นตอนในการเตรียมพื้นผิวหรือการติดตั้งที่แตกต่างกันไปจากการปูพื้นด้วยวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อน
  ขั้นตอนในการเตรียมพื้นผิวก่อนปูพื้นถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมากไม่ต่างจากขั้นตอนของการติดตั้งเลย เพราะพื้นผิวที่เรียบ แห้งและสะอาด จะทำให้พื้นไม้เทียมที่ปูออกมานั้นเรียบ เสมอกัน มองดูแล้วสวยงาม ปูแล้วไม่ต้องแก้ไข
  พื้นที่ที่จะปูไม้เทียมwpcนั้นจะต้องเรียบ แห้งและสะอาด สิ่งสำคัญก็คือพื้นผิวจะต้องเรียบ ความเรียบของพื้นสำคัญที่สุด ต้องไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำ เพราะเมื่อปูไปไม้เทียมจะไม่เรียบเสมอกันและแก้ไขยาก พื้นที่ที่เหมาะในการปูไม้เทียมหรือทำให้การติดตั้งไม้เทียมนั้นทำได้ง่ายที่สุด ก็คือ พื้นปูนแบบขัดมัน ยิ่งเป็นพื้นที่มีความเรียบเสมอกันมาก ไม่มีร่องก็จะยิ่งดี 
  หากพื้นที่ที่เราต้องการจะปูไม้เทียมไม่เสมอกันหรือไม่เรียบ เราจะต้องจ้างช่างปูนเพื่อมาปรับพื้นที่ให้เสมอและเรียบก่อน ด้วยการขึงเอ็น วัดระดับและเทปูน จากนั้นจึงจะสามารถติดตั้งไม้เทียมได้ การปรับพื้นที่หรือเทปูนเพื่อเตรียมพื้นที่เป็นขั้นตอนสำคัญ เราต้องกำหนดความหนาของพื้นปูนที่ต้องการให้ช่างเท เพราะความหนาของพื้นปูนก็จะมีผลกับความสูงของพื้นหลังจากปูไม้เทียมเรียบร้อยแล้วด้วย หากเราไม่ต้องการให้พื้นสูงมากเกินไป ก็ไม่ควรเทปูนหนามาก แต่ถ้าเราต้องการให้พื้นสูงก็ให้ช่างเทปูนให้หนาเท่าความสูงที่ต้องการหลังปูไม้เทียมราคา
  เป็นอย่างไรบ้างกับการเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้งไม้เทียมเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลย เพราะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พื้นไม้เทียมของเรานั้นได้ระดับและมีความสวยงาม เรียบเสมอกันในแบบที่เราต้องการ


  จะเอาไม้เทียมไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
  ไม้เทียม คือ วัสดุทนแทนไม้ชนิดหนึ่ง มีทั้งที่ทำจากไม้เนื้ออ่อน แล้วอัดซิลิโคนเข้าไปในเนื้อไม้ ให้ไม้มีความแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและทำจากปูนปลาสเตอร์ผสมกับเส้นใยเซลลูโลส
  ไม้เทียมเหล่านี้มีข้อดี ตรงที่มีความทนทานต่อปลวก มอด แมลง อุณหภูมิความชื้นและสารเคมีต่าง ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งงานภายในและงานภายนอก อย่างไรก็ตาม ไม้เทียมก็ยังมีข้อเสียตรงที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าไม้จริง การหัก การงอเพื่อทำให้เป็นรูปทรงที่ต้องการทำได้ยาก ทำให้ไม้เทียม สามารถใช้งานได้ดีในส่วนของงานที่คาบเกี่ยวกับโครงสร้าง แบบที่ไม่ต้องการการตกแต่งอะไรมาก แต่ถ้าเกิดเป็นงานตกแต่งประเภทฉลุลาย อาจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
  สำหรับงานที่สามารถใช้ไม้เทียมเป็นวัสดุได้นั้น ก็อย่างเช่น งานผนังที่ใช้วิธีการนำไม้ไปติดตั้งเข้ากับเสาโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำให้เกิดผนังขึ้น งานผนังไม้เทียมมีคุณสมบัติเด่นทั้งด้านความสวยงามและการป้องกันการรั่วซึมที่ได้ผลดีเยี่ยม เพียงแต่ต้องอาศัยการติดตั้งอย่างชำนาญ สามารถคำนวณได้ว่าจะต้องให้ไม้แต่ละแผ่นมีความเหลื่อมกันมากน้อยแค่ไหน หากติดตั้งมั่ว ๆ อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้
  งานอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ไม้เทียมเป็นวัสดุ ก็คือ งานเชิงชาย เพราะอย่างที่บอกว่าไม้เทียมมีคุณสมบัติที่ทนต่อความชื้น อุณหภูมิและสารเคมีต่าง ๆ สูง การนำไม้เทียมไปทำเป็นงานเชิงชาย จึงเป็นการเหมาะอย่างยิ่ง เพราะไม้จะมีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักบางส่วนจากหลังคาได้ดี อีกทั้งยังทนแดด ทนฝน ไม่มีปัญหาชำรุดหลุดร่วงเหมือนกับไม้จริง ยิ่งถ้าทาสีทับลงไปด้วยแล้ว ความทนทานของไม้เทียมที่เอาไปทำเป็นเชิงชายจะยิ่งเพิ่มขึ้น มีอายุการใช้งานยาวนาน อย่างที่เจ้าของบ้านต้องตกใจเลยทีเดียว
  นอกจากงานใหญ่ ๆ ทั้ง 2 งานนี้แล้ว ไม้เทียม ยังอาจนำไปประยุกต์ใช้กับงานชิ้นเล็ก ๆ ประเภทดัดแปลงได้เหมือนกับไม้จริง เช่น การต่อเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ เพียงแต่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มากหน่อย เนื่องจากอย่างที่กล่าวไป ว่าไม้เทียมมีคุณสมบัติการยืดหยุ่นที่ค่อนข้างแย่ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างเล็กน้อย จึงจะสามารถนำไม้เทียมwpcไปใช้กับงานเล็ก ๆ เหล่านั้นได้  
  ไม่มีความคิดเห็น

  Post Top Ad

  ไม้เทียม