Header Ads

ไม้เทียม
 • ไม้ตันมีลายไม้ด้านเดียว 1x3นิ้ ยาว3เมตร สีโอ๊ค

  ไม้ตันมีลายไม้ด้านเดียว 1x3นิ้ ยาว3เมตร สีโอ๊ค
  การใช้งานไม้เทียมกับประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการปลูกป่าเพื่อนำไม้มาใช้งานแทนไม้จากธรรมชาติ แต่ในความต้องการใช้งานไม้ที่ปลูกขึ้นมาก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน ทำให้เกิดปัญหารุกล้ำป่าสงวนเพื่อเข้าไปตัดไม้มาขายให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ไม้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมดุลของธรรมชาติแม้ว่าจะมีการปลูกป่าเพิ่มเติมแต่ก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนาน กว่าต้นไม้สักต้นจะเติบโตอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ฤดูกาลเกิดความเปลี่ยนแปลงและส่งผลเสียต่าง ๆ ต่อบรรยากาศของโลก และผู้คนก็ต่างเป็นผู้ที่ต้องรับกับผลกระทบเหล่านั้นเกือบทั้งหมด ไม้เทียมจึงกลายเป็นวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนไม้จริงเพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
  ความสวยงามของไม้จริงและไม้เทียมไม่มีความแตกต่างกันเลย หากไม่ได้มาสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องการสัมผัสอยู่แล้ว ความแข็งแรงทนทานก็มีมากพอ ๆ กัน อีกทั้งไม้ที่นำมาใช้ทดแทนไม้จริงส่วนใหญ่อาจจะมีความทนทานต่อสิ่งต่าง ๆ มากกว่าไม้จริงอีกด้วย ไม้ที่นำมาใช้ทดแทนไม้จริงนั้นมีให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ต่างจากไม้จริง ส่วนผสมของไม้ที่นำมาใช้ทดแทนไม้จริงมีความแตกต่างกันออกไป จึงมีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสำหรับงานที่ต่างกันออกไป
  คุณสมบัติในการใช้งานไม้เทียมไม่มีข้อแตกต่างจากไม้จริงเลย คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงหันมาใช้งานไม้ประเภทนี้มากกว่าที่จะเสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อไม้จริงมาใช้งาน การตัดสินใจเลือกไม้ทดแทนมาใช้งานแทนไม้จริงจะส่งผลดีให้ต่อหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะในส่วนของธรรมชาติ รวมถึงการใช้เวลาช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มและลดการตัดไม้ทำลายป่าให้น้อยลง ในไม่ช้าความสมดุลของธรรมชาติก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม 
  หากไม้เทียมนับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับทุกคนในปัจจุบันรวมถึงเป็นตัวช่วยสำหรับธรรมชาติ เพราะเพียงแค่ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลายก็ถือว่าเป็นข้อดีที่สุดในการเลือกใช้งานได้แล้ว ในอนาคตวัสดุทดแทนไม้จริงเหล่านี้จะเข้ามาบทบาทมากยิ่งขึ้นในวงการก่อสร้างและตกแต่ง ทำให้การตัดไม้ทำลายป่าลดน้อยลงได้อย่างแน่นอน การทำความรู้จักกับวัสดุที่จะนำมาใช้งานแทนไม้จริงได้ สามารถเข้าค้นหาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อนที่จะเลือกซื้อมาใช้งาน

  ไม้เทียมช่วยลดการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติได้
  ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลือกใช้วัสดุมาใช้งานในปัจจุบันนี้ที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนั่น ก็คือ เรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติลง เนื่องจากในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราควรช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ เพราะทรัพยากรที่ผ่านได้มีการใช้กันมาก ด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ ลดลงไปอย่างมาก อย่างเช่น ป่าไม้ แม้ระยะหลังจะมีการรณรงค์ให้อนุรักษ์และช่วยกันปลูกป่ากันมาก แต่ก็ถือว่ายังไม่ทัน เพราะพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันเทียบกับเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาต้องถือว่าหายไปอย่างน่าเป็นกังวล
  ในวงการก่อสร้าง ออกแบบหรือตกแต่งภายใน จึงได้มีการรณรงค์ให้ใช้วัสดุทดแทนวัสดุจากธรรมชาติกันมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ ไม้เทียม ที่ถูกออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนไม้จริงจากธรรมชาติและต้องบอกว่าคุณสมบัติในเรื่องของสีสัน ลวดลาย การนำมาใช้งานนั้นใกล้เคียงกับไม้จริงจากธรรมชาติมาก การเลือกใช้ไม้เทียมมาปูพื้นมาทำเฟอร์นิเจอร์ หรือมาใช้ตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของบ้านนั้น มองดูแล้วเหมือนกับไม้จริงจากธรรมชาติจนแทบแยกไม่ออก
  สิ่งที่ไม้เทียมใช้ทดแทนไม้จริงจากธรรมชาติได้นั้น หนึ่งคือเรื่องของสีสันที่ต้องบอกว่าเหมือนกับไม้จริง ขนาดบางคนใช้มือไปลูบสัมผัสยังไม่ทราบว่าไม่ใช่ไม้จริงก็มี สอง คือ เรื่องของลวดลายไม้ที่มีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงไม้จริง คนส่วนใหญ่ที่ชอบงานไม้ก็เพราะเรื่องของลวดลายไม้ที่ก็ต้องบอกว่าไม้เทียมมีลวดลายที่สวยงามไม่แพ้ไม้จริงเลยทีเดียว สาม คือ เรื่องของการใช้งานติดตั้งไม้เทียมwpcที่เหมือนกับไม้จริง ทั้งขั้นตอนของการเลื่อย เจาะหรือตัด ก็สามารถทำได้เหมือนกับไม้จริง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เลื่อย สกรู ก็ใช้เหมือนกับไม้จริง ไม่ต้องมีขั้นตอนหรือใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งไม้เทียม
  การเลือกใช้ไม้เทียมเป็นวัสดุทดแทนไม้จริงจากธรรมชาติ ไม่เพียงแต่เราจะยังคงได้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงไม้จริงจากธรรมชาติ ทั้งเรื่องความสวยงามและความทนทานยังถือว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ของไทยไว้อีกด้วย และในปัจจุบันก็สามารถหาซื้อวัสดุที่เป็นไม้เทียมwpcได้ง่ายเพราะมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย

  สู้ฝน ทนแดด เลือกใช้ไม้เทียมฝ่าได้กับทุกสภาพอากาศ
  ต้องบอกว่าประเทศไทยขณะนี้เป็นยุคที่สภาพอากาศนั้นชั่งแปรปรวน  เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริง ๆ ในแต่ละปีนั้น ร้อน ฝน หนาว มันช่างไม่แน่นอนอะไรเช่นนี้ นอกจากการเตรียมรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้อยู่ในความแข็งแรง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้ว บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกัน หลายคนที่กำลังวางแผนสร้างหรือซ่อมแซม บ้าน ร้านค้า จึงหันมาเลือกใช้วัสดุไม้เทียมเพื่อความคงทนต่ออากาศมากขึ้น
  ไม้เทียม คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าต่าง ๆ กันมากเนื่องจากเป็นวัสดุที่หาง่าย มีลวดลาย มีหลายขนาด หลายรูปแบบ เหมาะสมกับส่วนต่าง ๆ ของบ้านอย่างครอบคลุม ทั้งไม้กระดานที่เป็นพื้น ไม้ฝาทำผนัง ระแนง เชิงชาย เป็นต้น และคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญและโดดเด่นอย่างมาก คือ เรื่องของความทนทานต่อสภาวะอากาศที่เหมาะมากกับภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งแดดร้อน ฝน หนาว สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนพลอยทำให้บ้านเรือนผุกร่อนลงเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา และด้วยวัสดุที่นำมาใช้ผลิตราคาไม้เทียม ดังต่อไปนี้ นี่เองที่ส่งผลต่อความคงทนต่อสภาพอากาศ
  เส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติ เป็นคุณสมบัติที่จะช่วยทำให้ไม้นั้นมีความยืดหยุ่น ยึดติดเหนียวและจะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงไปมาของอากาศได้ดี ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตในไม้สมาร์ทวูดใช้ได้ทั้งข้างในและนอกอาคาร
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ อีกหนึ่งส่วนผสมของการผลิตที่จะทำให้ไม้ ทนต่อแสงแดดที่แผดเผาและไม่ดูดซับน้ำจึงไม่ทำให้ชื้น ทนต่อฝนได้ดี ซึ่งนิยมนำไปผลิตเป็นไม้เฌอร่าที่ผสมรวมกันกับทราย น้ำและเส้นใยธรรมชาติอีกทีหนึ่ง
  โพลีโพรพิลีนและโพลีเอธีลีน เป็นวัสดุในกลุ่มของพลาสติกอย่างหนึ่งที่นำมาผลิตไม้ ซึ่งนอกจากคุณสมบัติที่จะป้องกันฝนไม่ทำให้ซึมน้ำและไม่ผุกร่อนง่ายจากแดดแล้ว วัสดุประเภทนี้ยังป้องกันการกัดแทะจากพวกปลวกและ แมลง ศัตรูตัวร้ายอีกหนึ่งอย่างของอาคารบ้านเรือนได้อีกด้วย 
  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมาก ๆ ของช่างและผู้ที่สนใจจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน เพราะไม้เทียมจัดเป็นไม้ไฟเบอร์อย่างหนึ่งที่คุณภาพสูงคุ้มกับราคาและวัสดุที่เป็นส่วนผสมหลักที่กล่าวมานั้นเป็นตัวช่วยการรันตีได้อย่างดีถึงเรื่องความทนแดด ทนฝนให้ได้ใช้งานกันไปอีกยาวนาน  ไม่มีความคิดเห็น

  Post Top Ad

  ไม้เทียม